Ilość szkoleń Cena
1 - 1 60,00 zł
Data ważności: od 6 miesięcy do 12 miesięcy
Cena zawiera
 • Czasowy dostęp do materiałów szkoleniowych,
 • Certyfikat oraz opłatę za jego dostarczenie,
 • Dostęp do części egzaminacyjnej,
 • Wsparcie wykładowcy szkolenia,
 • Doradztwo w zakresie BHP

Szkolenie dla Każdego nowo zatrudnionego pracownika

Szkolenie takie podzielone jest na dwa etapy:


1) Instruktaż ogólny -  przeprowadza  pracownik służby bhp lub pracodawca samodzielnie wykonujący zadania służby bhp, posiadający odpowiednie szkolenie
2) Instruktaż stanowiskowy - prowadzi pracodawca lub inna osoba kierująca pracownikami.

Program szkolenia
 • Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zasady poruszania się na terenia zakładu pracy
 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
 • Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
 • Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
 • Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
 • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy Razem
Podstawa prawna

Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.

Zaufało nam już 977 osób!

z takich firm jak: