Wstępne szkolenia BHP w Poznaniu

Szkolenia wstępne BHP w Poznaniu Każdy nowo przyjęty pracownik, zanim zostanie wdrożony w swoje zawodowe obowiązki, powinien zostać odpowiednio przeszkolony. W tym celu przeprowadzić należy szkolenie wstępne z zakresu BHP, nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy przez tę osobę. Realizując wstępne szkolenia BHP na terenie Poznania oraz innych miejscach w Polsce, dzielimy je na dwa etapy:

  • instruktaż ogólny (szkolenie wstępne ogólne) – przeprowadza go osoba z uprawnieniami BHP w danym zakładzie pracy lub specjalista spoza firmy, działający na zlecenie pracodawcy. Jego celem jest zapoznanie nowo zatrudnionego pracownika z podstawowymi przepisami BHP, które znajdują się w Kodeksie Pracy oraz obowiązujących w miejscu pracy regulaminów i zasad bezpieczeństwa. Oprócz tego przeszkalana osoba poznaje zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
  • instruktaż stanowiskowy (szkolenie wstępne na stanowisku pracy) – jego uczestnik poznaje czynniki środowiska pracy występujące na jego stanowisku, ryzyko zawodowe, dowiaduje się, w jaki sposób można ochronić się przed zagrożeniami oraz jakie są bezpieczne metody wykonywania jego zawodowych obowiązków. Jeśli pracownik będzie realizował zadania służbowe na kilku stanowiskach, to szkolenie wstępne powinno odbyć się na każdym z nich. Tego typu instruktaż jest też obowiązkowy w przypadku, gdy pracownik będzie zmieniał swoje dotychczasowe stanowisko pracy na inne lub w przypadku zmieniających się warunków pracy np. techniczno-organizacyjnych. Szkolenia wstępne BHP może przeprowadzić, m.in. pracodawca, inna osoba na stanowisku kierowniczym, jeśli ma odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie instruktażu stanowiskowego.

Wszystkie wstępne szkolenia BHP powinny być udokumentowane. W tym celu sporządza się specjalną kartę i przechowuje w aktach osobowych pracownika w części B.

Jedynym wyjątkiem, kiedy nie organizuje się szkoleń wstępnych BHP, jest sytuacja, w której pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, na którym pracował u poprzedniego pracodawcy bezpośrednio przed zawarciem umowy u nowego. Musi jednak przedłożyć zaświadczenie, że jest ono aktualne. W naszej ofercie dostępne są szkolenia wstępne w wygodnej wersji online.

Zaufało nam już 367 osób!

z takich firm jak: