Ilość szkoleń Cena
1 - 5 35,00 zł
6 - 10 32,00 zł
10 - 20 29,00 zł
21 - 30 26,00 zł
31 - 999 23,00 zł
Data ważności: 5 lat
Cena zawiera
 • Czasowy dostęp do materiałów szkoleniowych,
 • Certyfikat oraz opłatę za jego dostarczenie,
 • Dostęp do części egzaminacyjnej,
 • Wsparcie wykładowcy szkolenia,
 • Doradztwo w zakresie BHP

Szkolenie dla PPOŻ

W dobie wszechobecnego dostępy do sieci internetowej możliwe jest przeprowadzanie kursu PPOŻ także online. Szkolenia przeciwpożarowe przez internet to propozycja naszego biura z Poznania dedykowana pracodawcom oraz osobom odpowiedzialnym w zakładzie pracy za wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów. W przyjazny i przystępny sposób mogą one zapoznać się z podstawowymi zasadami prawa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Uczestnicy kursu PPOŻ zdobywają niezbędną wiedzę w codziennej pracy obejmującą:

 • dziedzinę organizacji ochrony przeciwpożarowej,

 • obowiązki, jakie spoczywają na osobach fizycznych oraz prawnych, użytkujących dany budynek, obiekt lub teren, a dotyczące: zapobiegania pożarom, zagrożeniu pożarowemu dla danego zakładu lub obiektu, zasad przeciwdziałania powstawaniu oraz rozprzestrzenianiu się pożaru na podstawie charakterystyki danego zakładu lub obiektu, zasad posługiwania się gaśnicą oraz innymi urządzeniami pożarniczymi, jakie znajdują się na terenie zakładu oraz jak postępować w momencie wybuchu pożaru i z uwzględnieniem zasad ewakuacji,

 • wskazówki utrzymania punktów przeciwpożarowych we właściwym stanie.

Proponowane przez nas w Poznaniu szkolenia przeciwpożarowe przez internet:

Przepisy prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.

Zagrożenia pożarowe - jakie mogą być przyczyny powstawania i rozszerzania się pożarów.

W jaki sposób pracownicy mogą zapobiegać pożarom - ich zadania i obowiązki.

Ewakuacja w zakładzie pracy: ludzi i mienia - drogi oraz środki ewakuacji.

Środki gaśnicze, podręczny sprzęt pożarniczy i urządzenia przeciwpożarowe w pigułce.

Użycie podręcznego sprzętu pożarniczego w praktyce.

Program szkolenia

Szkolenia okresowe BHP w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji przez internet

 1. Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji
 2. Zagrożenia pożarowe, przyczyny powstawania i rozszerzania się pożarów
 3. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom
 4. Zadania i obowiązki pracowników w wypadku powstania pożaru
 5. Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i środki ewakuacji
 6. Środki gaśnicze, podręczny sprzęt pożarniczy i urządzenia przeciwpożarowe
 7. Praktyczne użycie podręcznego sprzętu pożarniczego
Podstawa prawna

Art. 209Kodeksu Pracy

Zaufało nam już 641 osób!

z takich firm jak: