Ilość szkoleń Cena
1 - 5 35,00 zł
6 - 10 32,00 zł
10 - 20 29,00 zł
21 - 30 26,00 zł
31 - 999 23,00 zł
Data ważności: 5 lat
Cena zawiera
 • Czasowy dostęp do materiałów szkoleniowych,
 • Certyfikat oraz opłatę za jego dostarczenie,
 • Dostęp do części egzaminacyjnej,
 • Wsparcie wykładowcy szkolenia,
 • Doradztwo w zakresie BHP

Szkolenie dla PPOŻ

 Szkolenia BHP przeciwpożarowe przez Internet dla pracodawców oraz osób odpowiedzialnych w zakładzie pracy za wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów.

Szkolenia BHP przeciwpożarowe online są nastawione na zapoznanie pracowników różnych zakładów pracy z podstawowymi zasadami prawa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Uczestnicy szkolenia okresowego zdobędą niezbędną wiedzę z dziedzin organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych oraz prawnych, które są użytkownikami danego budynku, obiektu lub terenu w zakresie zapobiegania pożarom, zagrożenia pożarowego dla danego zakładu lub obiektu, zasad przeciwdziałania powstawaniu oraz rozprzestrzenianiu się pożaru w oparciu o charakterystykę danego zakładu lub obiektu, zasad posługiwania się gaśnicą oraz innymi urządzeniami pożarniczymi, jakie znajdują się na terenie zakładu, zasad postępowania w momencie wybuchu pożaru wraz z zasadami ewakuacji. Uczestnicy szkolenia BHP przeciwpożarowego online dowiedzą się również, jak utrzymać punkty przeciwpożarowe we właściwym stanie.

Program szkolenia

Szkolenia okresowe BHP w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji przez internet

 1. Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji
 2. Zagrożenia pożarowe, przyczyny powstawania i rozszerzania się pożarów
 3. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom
 4. Zadania i obowiązki pracowników w wypadku powstania pożaru
 5. Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i środki ewakuacji
 6. Środki gaśnicze, podręczny sprzęt pożarniczy i urządzenia przeciwpożarowe
 7. Praktyczne użycie podręcznego sprzętu pożarniczego
Podstawa prawna

Art. 209Kodeksu Pracy

Zaufało nam już 322 osób!

z takich firm jak: