Zobacz Jakie to Proste!
2

Płatność

przelewem online lub tradycyjnym

Płatność
Szkolenie
3

Szkolenie

przeglądaj materiały szkoleniowe, aby nabyć wiedze

4

Egzamin

przejdź i wypełnij egzamin, aby otrzymać certyfikat

Egzamin
Rozwiewamy wątpliwości!
Czy osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia trzeba zapewnić szkolenia BHP?

W polskim prawie nie ma jednoznacznego zapisu dotyczącego szkoleń BHP dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie. Niemniej jednak, pracodawca korzystający z usług świadczonych na podstawie umów cywilnoprawnych musi zagwarantować zleceniobiorcom odpowiednie warunki pracy. Zgodnie z art. 304 §1 Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 KP, osobom fizycznym wykonującym prace na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. W zawiązku z tym na pracodawcy spoczywają identyczne obowiązki niezależnie od formy zatrudnienia. W związku z powyższym, pracodawca powinien zagwarantować pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenie szkolenie z zakresu BHP, jednak nie ciąży na nim jednoznacznie obowiązek pokrycia kosztów odbycia takiego szkolenia. W tej kwestii pracodawca może porozumieć się z pracownikiem i ewentualnie obciążyć go kosztami szkolenia.

Czy kursy BHP mogą być przeprowadzane online?

Tak, kursy bhp mogą być przeprowadzane online i są uznawane przez Państwową Inspekcje Pracy i inne jednostki nadzorujące warunki pracy jako zgodne ze wszystkimi wymogami z rozporządzenia Ministra Pracy i Gospodarki ws. szkoleń z dziedziny BHP z dnia 27 lipca 2004 roku. Szkolenia te przeprowadzane są w formie samokształcenia kierowanego.

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie wstępne BHP dla nowo zatrudnionego pracownika?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić nowemu pracownikowi przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy (na podstawie Art. 2373 §2. ustawy o z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy).

Jednym z warunków zatrudnienia każdego pracownika jest szkolenie BHP. Na podstawie instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego może on zostać dopuszczony do pracy. Poza wstępnymi szkoleniami BHP obowiązkowe są także szkolenia okresowe, które z kolei mają charakter czasowy i muszą być odnawiane w zależności od zajmowanego stanowiska (reguluje to rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku). Nie ma też znaczenia, na jakiej podstawie zatrudniona jest dana osoba - obowiązek ten dotyczy wszystkich osób, w tym przyjmowanych do pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, o dzieło), praktykantów, a także pracodawców.

Celem szkoleń BHP jest:

Kompleksowa obsługa BHP w Wielkopolsce

Prowadzone przez nas biuro świadczące usługi BHP obsługuje pracodawców w Poznaniu, na terenie Wielkopolski oraz w innych miejscach w Polsce. To oferta kierowana do pracodawców z różnych branż oraz osób indywidualnych. Aby ułatwić to zadanie, przygotowaliśmy szkolenia i kursy BHP w wersji online, co znacznie upraszcza zarówno zorganizowanie, jak i przejście takiego instruktażu. Przekazujemy w tej formie niezbędną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa w miejscu wykonywania pracy. Opracowane szkolenia i kursy BHP spełniają najwyższe standardy i potrzeby osób, które są zobligowane lub chcą na własne potrzeby poddać się takim instruktażom.

Biorąc pod uwagę, że pracodawca jest zobowiązany do pilnowania terminów szkoleń BHP (aby nie zostać ukaranym mandatem przez Państwową Inspekcję Pracy), to proponowane przez nas usługi online są doskonałym rozwiązaniem. O każdej porze będzie mógł przeszkolić swojego pracownika. Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z naszej oferty kompleksowej obsługi w zakresie BHP.

Zaufało nam już 1300 osób!

z takich firm jak: