Ilość szkoleń Cena
1 - 5 35,00 zł
6 - 10 32,00 zł
11 - 20 29,00 zł
21 - 30 26,00 zł
31 - 999 23,00 zł
Data ważności: 6 lat
Cena zawiera
 • Czasowy dostęp do materiałów szkoleniowych,
 • Certyfikat oraz opłatę za jego dostarczenie,
 • Dostęp do części egzaminacyjnej,
 • Wsparcie wykładowcy szkolenia,
 • Doradztwo w zakresie BHP

Szkolenie okresowe BHP na stanowisku administracyjno biurowym

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, przeznaczone jest dla osób podejmujących zatrudnienie w instytucjach państwowych, urzędach, a także w firmach, w których pracuje się przed ekranem komputera. Takie szkolenie pozwala zapoznać pracowników z ich prawami i obowiązkami. Szkolenie okresowe BHP na stanowisku administracyjno biurowym przypomina także obowiązujące zasady związane z organizacją i higieną miejsca pracy oraz zagrożeniami charakterystycznymi dla otoczenia biurowego.
Program szkolenia
 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
 2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
 3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
 4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.1998r,nr 21,poz. 94,ze zm.)

Zaufało nam już 641 osób!

z takich firm jak: