Ilość szkoleń Cena
1 - 100 130,00 zł
Data ważności: 3 lata
Cena zawiera
 • Czasowy dostęp do materiałów szkoleniowych,
 • Certyfikat oraz opłatę za jego dostarczenie,
 • Dostęp do części egzaminacyjnej,
 • Wsparcie wykładowcy szkolenia,
 • Doradztwo w zakresie BHP

Szkolenie dla Kierowców

Szkolenie okresowe BHP kierowców przez internet przeznaczone jest dla kierowców w tym dla pracowników kierujących samochodami służbowymi, taksówkami, za wyjątkiem osób przewożących materiały i substancje niebezpieczne  oraz innych osób kierujących pojazdami, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szkolenia
 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
 2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
 3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy kierowców, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym omówienie czasu pracy kierowców.
 4. Postępowanie w razie wypadków, w tym sytuacje kryzysowe na drodze (awaria, wypadek, agresja na drodze, napady na kierowców, agresja ze strony klientów taksówek) i w sytuacjach innych zagrożeń (np. pożaru), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.1998r,nr 21,poz. 94,ze zm.)

Zaufało nam już 1309 osób!

z takich firm jak: