Ilość szkoleń Cena
1 - 100 130,00 zł
Data ważności: 5
Cena zawiera
 • Czasowy dostęp do materiałów szkoleniowych,
 • Certyfikat oraz opłatę za jego dostarczenie,
 • Dostęp do części egzaminacyjnej,
 • Wsparcie wykładowcy szkolenia,
 • Doradztwo w zakresie BHP

Szkolenie dla 1 Pomocy przedmedycznej

Szkolenia w formie e-learning, których uczestnicy mogą nabyć, odświeżyć lub uaktualnić wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, szczególnie polecane pracownikom miejsc o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadków oraz wyznaczonym do udzielania I pomocy

Program szkolenia

Rozpoznawanie stanów zagrożenia utraty zdrowia i życia oraz pierwsza pomoc w sytuacjach:

 1. omdlenie,
 2. epilepsja – padaczka,
 3. zadławienie oraz ciała obce w organizmie,
 4. zatrucia,
 5. cukrzyca,
 6. porażenie prądem i piorunem,
 7. zawał serca,
 8. oparzenia, odmrożenia,
 9. wstrząs,
 10. pozycja boczna ustalona (europejska)
 11. schemat postępowania ratowniczego przy zaburzeniach oddychania i krążenia krwi – REANIMACJA,
 12. meldunek wzywania pomocy
 13. amputacja
   
Podstawa prawna

Art.207 i 2091 §1 pkt2-Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), §44 ust.1 Rozp. MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U.z 2003r. Nr169,poz. 1650 z późn.zm.) KK-Art.162§1.

Zaufało nam już 1093 osób!

z takich firm jak: